Czy nie będzie w Polsce recesji?

Na ostatnim posiedzeniu RPP po raz piąty z rzędu nie doszło do zmiany wysokości stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wciąż wynosi 6,75% w skali roku, a ostatnia [...]

KNF zmniejsza rygor bufora Rekomendacji S do 2,5%

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złagodził warunki oceny zdolności kredytowej i wskazał, że najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 p.p.) powinien być stosowany dla kredytów [...]

Zakupy hurtowe mieszkań a podatek PCC 6%

Era klienta kredytowego odeszła w zapomnienie. Przypomnijmy, że popyt na kredyty hipoteczne załamał się po cyklu podwyżek stóp procentowych i wprowadzeniu rekomendacji KNF, [...]