Wydawca:
Wydawnictwo Strefa Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, NIP: 7252295257

Redaktor naczelna:
Aneta Nagler: redakcja@strefanieruchomosci.info

Reklama w Strefie Nieruchomości:
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: reklama@strefanieruchomosci.info

Zapraszamy na nasz fanpage: fb.com/sn.magazyninwestora

Nota prawna:
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących Strefy Nieruchomości. Działania wbrew powyższemu zakazowi skutkują odpowiedzialnością prawną. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Nie odpowiada za treści zamieszczonych reklam oraz materiałów partnerów. Jakiekolwiek materiały redakcyjne zawarte w Strefie Nieruchomości, zawierające analizy i opinie dotyczące porad prawnych, podatkowych, kredytowych, nie stanowią rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.