do Nr 2, Strefa Wiedzy – prawo i gospodarka
Marta Kubacka 

Porady podatkowe

Joanna Ilnicka Kancelaria Adwokacka Hirniak, Ilnicka, Kot sp.p.

JAK WYGLĄDA SPRZEDAŻ MIESZKANIA BEZ ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW?

Aby skutecznie zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości bez odrębnej własności, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności wydawanego przez starostę. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, starosta wydawał takie zaświadczenie jedynie na podstawie tzw. inwentaryzacji budowlanej, która opisywała stan faktyczny budynku. Była to prosta i czytelna procedura.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości procedury stały się zawiłe i niejednoznaczne. Art. 114 zmienił przepisy ustawy o własności lokali, wprowadzając m.in. do artykułu 2 nowy ustęp 1a. Zgodnie z powołanym przepisem „ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę (…)”.

– Brzmienie wprowadzonego przepisu niestety rodzi obawy, że starosta wydający zaświadczenia o samodzielności lokali, wobec braku obowiązującego planu zagospodarowania dla terenu, na którym znajduje się budynek, lub w przypadku niedysponowania przez właściciela decyzją o warunkach zabudowy, nie będzie takich zaświadczeń wydawać – wyjaśnia Joanna Ilnicka, Kancelaria Adwokacka Hirniak, Ilnicka, Kot sp.p.

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści1 PLN
Anuluj